بخش بازرگانی شرکت اطلس تجهیز پردیس واردات فنرهای روکش دار گلخانه ای و پرده  ذخیره انرژی سیوینگ را انجام می دهد.

فنرهای روکش دار جهت نصب ایمن نایلون گلخانه ای استفاده میشوند،که در برابر سرعت باد مقاومت دارند و خاصیت ضد اشعه UV دارند.

با پهن کردن پرده ذخیره انرژی به صورت اتومات توسط سنسورهای طراحی شده نور،دما و رطوبت را کنترل کرده و از سوختن قسمت فوقانی گیاهان و افزایش دمای گلخانه در تابستان و به وجود آمدن قارچ و بسیاری از موارد دیگر جلوگیری می کند.