انواع پروفیل های تخصصی نصب پوشش

پروفیل UV:برای نصب پلی کربنات در دیواره ها و سقف گلخانه

پروفیل M یا H:برای نصب پوشش پلاستیک گلخانه    

پروفیل C و لاکینگ کانال:برای نصب پلاستیک در ناودان ها و دریچه گلخانه ها

پروفیل قاب پد:جهت راه اندازی سیستم سرمایشی پد