موتور گیربکس پنجره گلخانه

در گلخانه ها برای خروج هوای گرم به خصوص در فصول گرم سال،از پنجره های قابل باز و بسته روی سقف استفاده می گردد.این  پنجره ها  شامل  رک و پینیون (ریل و

چرخ  دنده، موتور گیربکس  قوی  و  یک  لوله  انتقال  دهنده  قدرت) می باشد  که  به  صورت  مکانیزه  باعث  باز و  بسته  شدن  پنجره  در  مواقع  برف، باران، تگرگ  و  باز     

شدن پنجره در هنگام خروج گرمای اضافی گلخانه می گردد.    

شرکت اطلس تجهیز پردیس قادر به تجهیز موتور گیر بکس های کنترل از راه دور می باشد و این یکی از ویزگی های بارز موتور گیربکس های شرکت اطلس تجهیز پردیس می باشد.